Zoneterapi 2-12 år

zoneterapibarn1Børn kan have stor gavn af zoneterapi, de kan have problemer med ørerne, astma, allergi og fordøjelsesproblemer. Behandlingen til børn er kortere og mere nænsom end til voksne, der vil altid blive taget hensyn til det enkelte barn og dennes behov.

Under og efter behandlingen kan der udløses én eller flere reaktioner i kroppen. Dette er positivt, da det er tegn på, at kroppen er i gang med at ”samarbejde” og begynder med at udrense ophobede affalds- og giftstoffer.

Det er ikke muligt at forudsige kroppens reaktion, da det er meget individuelt, men erfaringsmæssigt kan reaktionerne under behandling være:

  • Afslappethed og velvære
  • Varme- eller kuldefornemmelser i kroppen
  • Hovedpine og maverumlen
  • Psykiske reaktioner, f.eks. gråd eller latter

Efter behandling kan følgende reaktioner opstå:

  • Afslappethed, træthed, dyb søvn
  • Øget vandladning (evt. grumset ildelugtende urin)
  • Afføringsmønster ændres (evt. ildelugtende)
  • Øget tarmfunktion
  • Midlertidig forværring af symptomer inden bedring indtræffer.
  • Hovedpine (som regel kun de første par gange)